Outsourcing kadrowo-płacowy

  • zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników
  • weryfikacja i nadzór teczek osobowych, kontrola terminów okresowych badań lekarskich i BHP
  • sporządzanie list płac dla pracowników, członków rad nadzorczych
  • sporządzanie rachunków umów-cywilnoprawnych
  • sporządzanie obligatoryjnych deklaracji, rozliczeń rocznych i zaświadczeń do urzędu skarbowego i zakładu ubezpieczeń społecznych
  • rozliczanie PFRON
  • reprezentowanie Klienta przed urzędem skarbowym oraz zakładem ubezpieczeń społecznych w postępowaniach podatkowych, skarbowych, czynnościach sprawdzających, kontrolach
  • wyprowadzanie zaległości podatkowych i zusowskich
  • weryfikacja i kontrola dotychczasowej dokumentacji kadrowo-płacowej.