Oferta: księgowość Katowice, rachunkowość Katowice, usługi księgowe Katowice

Biuro Rachunkowe Katowice Agnieszka Sikora świadczy kompleksowy zakres usług z zakresu: księgowości i rachunkowości. Obsługa księgowa w naszym biurze rachunkowym obejmuje pełen przekrój usług zarówno dla klientów indywidualnych jak i firm. Świadczymy usługi dla firm z Górnego Śląska (Katowice, Siemianowice Śląskie oraz miasta ościenne). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

DLA KLIENTÓW
INDYWIDUALNYCH – księgowość Katowice

 • sporządzania deklaracji rocznych (w tym z dochodów z zagranicy): PIT-37, PIT-36, PIT-ZG
 • sporządzanie deklaracji zwrotu VAT w budownictwie: VZM
 • sporządzanie deklaracji od czynności cywilno-prawnych: PCC
 • sporządzanie deklaracji od spadków i darowizn: SD
 • sporządzanie deklaracji od gier: POG
 • sporządzanie deklaracji ryczałtu dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej: PIT-28
 • sporządzanie pism i wniosków do urzędu skarbowego i zakładu ubezpieczeń społecznych na potrzeby indywidualne osób fizycznych.

 • ROZLICZENIA ROCZNE OSÓB INDYWIDUALNYCH PRACUJĄCYCH ZA GRANICĄ

  ROZLICZENIA ROCZNE OSÓB INDYWIDUALNYCH PRACUJĄCYCH ZA GRANICĄ

  • sporządzanie deklaracji rocznych do polskiego urzędu skarbowego z uwzględnieniem dochodów z zagranicy
  • sporządzanie dokumentacji uprawniającej do zwrotu podatku z zagranicznych urzędów skarbowych

DLA FIRM
PRZEDSIĘBIORCÓW – usługi księgowe Katowice

 • sporządzanie wniosków przy zakładaniu indywidualnej działalności gospodarczej: CEIDG, VAT-R (zobacz więcej »)
 • sporządzanie wniosków przy zakładaniu spółek osobowych, spółek kapitałowych, stowarzyszeń i fundacji: druki KRS; VAT-R, NIP-8
 • doradztwo przy wyborze form opodatkowania i sposobu rozliczeń z instytucjami publiczno-prawnymi
 • przeprowadzenie procesu zawieszenia, zamykania lub likwidacji działalności gospodarczej
 • informowanie o zmianach w obowiązujących przepisach podatkowych i kadrowo-płacowych
 • doradztwo podatkowe związane ze specyfiką prowadzonej działalności gospodarczej.

 • OUTSOURCING KADROWO-PŁACOWY

  OUTSOURCING
  KADROWO-PŁACOWY

  • zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników
  • weryfikacja i nadzór teczek osobowych, kontrola terminów okresowych badań lekarskich i BHP
  • sporządzanie list płac dla pracowników, członków rad nadzorczych
  • sporządzanie rachunków umów-cywilnoprawnych
  • sporządzanie obligatoryjnych deklaracji, rozliczeń rocznych i zaświadczeń do urzędu skarbowego i zakładu ubezpieczeń społecznych
  • rozliczanie PFRON
  • reprezentowanie Klienta przed urzędem skarbowym oraz zakładem ubezpieczeń społecznych w postępowaniach podatkowych, skarbowych, czynnościach sprawdzających, kontrolach
  • wyprowadzanie zaległości podatkowych i zusowskich
  • weryfikacja i kontrola dotychczasowej dokumentacji kadrowo-płacowej.
 • OUTSOURCING KSIĘGOWOŚCI

  OUTSOURCING
  KSIĘGOWOŚCI

  • kompleksowe prowadzenie rozliczeń podatkowych w formie ryczałtu
  • kompleksowe prowadzenie rozliczeń podatkowych w formie podatkowej książki przychodów i rozchodów
  • kompleksowe prowadzenie ksiąg handlowych fundacji, stowarzyszeń, spółek osobowych, spółek kapitałowych w tym z kapitałem zagranicznym
  • reprezentowanie Klienta przed urzędem skarbowym w postępowaniach podatkowych, skarbowych, czynnościach sprawdzających, kontrolach
  • udostępnienie aplikacji SALDEO do wystawiania faktur, prezentowania wyników Firmy i archiwizacji dokumentów Klienta;
  • raportowanie wyników Firmy zgodnie z potrzebami Klienta
  • występowanie w imieniu Klienta z wnioskami, zaświadczeniami, pismami wyjaśniającymi do instytucji publiczno-prawnych
  • sporządzanie obligatoryjnych deklaracji, rozliczeń rocznych i sprawozdań finansowych
  • zakładanie ksiąg przy obligatoryjnym przekształcaniu KPiR na księgi handlowe
  • sporządzanie indywidualnego planu kont dostosowanego do profilu Firmy
  • tworzenie polityki rachunkowości dostosowanej do profilu Firmy (rachunkowość Katowice)
  • wyprowadzanie zaległości podatkowych
  • weryfikacja i kontrola dotychczasowej dokumentacji księgowej
  • zwrot VAT z krajów UE
 • POZYSKIWANIE FUNDUSZY UNIJNYCH

  POZYSKIWANIE FUNDUSZY
  UNIJNYCH

  • sporządzenie wniosków, biznes planów w pozyskaniu środków do aktywizacji podjęcia pierwszej działalności gospodarczej w ramach projektów prowadzonych przez Państwowe Urzędy Pracy
  • doradztwo i szkolenie w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych
  • przygotowanie dokumentacji konkursowej, obsługa projektu inwestycyjnego i pomoc w rozliczaniu pozyskanego dofinansowania w ramach następujących programów:

  Regionaly Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WSL 2014-2020),
  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020),
  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER),
  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR),
  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIŚ),
  Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC).

 • KSIĘGOWOŚĆ INTERNETOWA – ZDALNA

 • PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

 • SAMODZIELNA KSIĘGOWA

Agnieszka Sikora- rachunkowość Katowice, usługi księgowe Katowice, księgowość Katowice - podpis

Nasi klienci odnaleźli nas po frazach:
księgowość Katowice,
rachunkowość Katowice,
usługi księgowe Katowice.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.