Open/Close Menu Biuro Rachunkowe Agnieszka Sikora Katowice, Siemianowice

Wątpliwości dotyczące stosowania nowych przepisów ad transakcje opłacane gotówką Wątpliwości dotyczące stosowania nowych przepisów (art. 22p updof i art. 15d updop): 1) gdy kwota jednorazowej transakcji przekroczy równowartość 15.000 zł i zapłata zostanie dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego (np. gotówką), to kosztem podatkowym nie będzie cała wartość transakcji, czy tylko nadwyżka powyżej 15.000 zł? 2) gdy wartość jednorazowej transakcji brutto przekroczy limit 15.000 zł, ale kwota…

Od 1 stycznia 2017 r. wejdą w życie przepisy ograniczające możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów niektórych zobowiązań regulowanych jako transakcje opłacane gotówką.  Stanie się tak za sprawą przepisów ustawy nowelizującej, tj. ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 780). Kogo obejmą zmiany? Podatnicy PIT prowadzący…

Od 1 stycznia 2017 r. podatku VAT nie będzie można rozliczyć kwartalnie (wyjątkiem są tzw. mali podatnicy). Możliwości dokonywania kwartalnych rozliczeń zostaną pozbawieni także podatnicy rozpoczynający wykonywanie czynności opodatkowanych VAT w okresie 12 miesięcy licząc od miesiąca, w którym dokonali rejestracji jako czynni podatnicy VAT. Takie są założenia projektu ustawy z dnia 22 września 2016…

Od 2018 r. paragon dotrze do skarbówki on-line Na stronie internetowej RCL został opublikowany projekt nowego rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Obecnie w tym zakresie obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2013 r. Głównym celem wydania nowego rozporządzenia ma być dostosowanie regulacji do możliwości emisji dokumentów fiskalnych i niefiskalnych w dwóch formach – elektronicznej…

Powrót nielimitowanych 50-proc. kosztów utrzymania przychodów? Nie dla wszystkich.. Ministerstwo Kultury chce zniesienia limitu przy stosowaniu 50-proc. kosztów uzyskania przychodów. Przygotowało projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ale zmiany, jakich chce resort, nie obejmą wszystkich korzystających z praw autorskich. Skorzystają wyłącznie niektóre grupy zawodowe. Obecnie obowiązująca regulacja pozwala osobom, które uzyskują dochody z tytułu: zapłaty twórcy za przeniesienie…

Ministerstwo Finansów zamierza obniżyć limit dopuszczalnych transakcji gotówkowych między przedsiębiorcami z obecnych 15 tys. euro do 15 tys. zł, natomiast karą za przekroczenie limitu będzie brak możliwości zaliczania wydatku opłaconego gotówką do kosztów uzyskania przychodów. Nowe przepisy mają być stosowane od 1 stycznia 2017 r. Ministerstwo Finansów opracowało projekt ustawy, która zmienia prawo o podatku dochodowym od osób fizycznych…

Resort finansów opublikował projekt ustawy, wprowadzającej nową stawkę podatku dochodowego od osób prawnych. Najważniejsza zmiana dotyczy wprowadzenia drugiej stawki w podatku dochodowym od firm. Zgodnie z propozycją resortu, obok obecnej stawki w wysokości 19%, ma się pojawić druga, w wysokości 15%. Tyle że z tej obniżonej stawki będą mogły skorzystać wyłącznie firmy, które należą do kategorii…

Od 1 stycznia 2016 r., na mocy ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649 ze zm.), skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie deklaracji korygującej (patrz: art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej). Przepis ten nie nakłada już obowiązku złożenia wraz z korektą deklaracji uzasadnienia przyczyn korekty. Powstała wątpliwość, czy urzędy skarbowe mają prawo żądać dołączenia wyjaśnienia…

Już od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe świadczenie rodzicielskie. Od stycznia 2016 r. w katalogu świadczeń rodzinnych znajdzie się świadczenie rodzicielskie, które będą mogły otrzymać osoby nieposiadające prawa do zasiłku macierzyńskiego, niezależnie od dochodu. Do tej pory prawo do zasiłku macierzyńskiego mieli rodzice będący pracownikami – w czasie urlopów macierzyńskiego i rodzicielskiego. Również osoby…

5 kluczowych zmian w Kodeksie Pracy w 2016 r. Zasada 33 i 3 – czyli ograniczenie czasu trwania i liczby umów zawieranych na czas określony Dotychczasowe przepisy nie narzucały ograniczenia dotyczącego czasu trwania umowy o pracę na czas określony. Trzecia umowa na czas określony z mocy prawa stawała się umową na czas nieokreślony, jednak pod…

logo-footer

POZOSTAŃ Z NAMI W KONTAKCIE: