Open/Close Menu Biuro Rachunkowe Agnieszka Sikora Katowice, Siemianowice

Wątpliwości dotyczące stosowania nowych przepisów ad transakcje opłacane gotówką Wątpliwości dotyczące stosowania nowych przepisów (art. 22p updof i art. 15d updop): 1) gdy kwota jednorazowej transakcji przekroczy równowartość 15.000 zł i zapłata zostanie dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego (np. gotówką), to kosztem podatkowym nie będzie cała wartość transakcji, czy tylko nadwyżka powyżej 15.000 zł? 2) gdy wartość jednorazowej transakcji brutto przekroczy limit 15.000 zł, ale kwota…

Od 1 stycznia 2017 r. wejdą w życie przepisy ograniczające możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów niektórych zobowiązań regulowanych jako transakcje opłacane gotówką.  Stanie się tak za sprawą przepisów ustawy nowelizującej, tj. ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 780). Kogo obejmą zmiany? Podatnicy PIT prowadzący…

Prezenty dla klientów – czy to dobry pomysł z punktu widzenia księgowej? Obdarowywanie klientów, dostawców, kontrahentów okazjonalnymi prezentami, w tym również z okazji Bożego Narodzenia albo Nowego Roku jest bardzo rozpowszechnioną formą budowania pozytywnych relacji handlowych. Niewątpliwie tego rodzaju działania poprawiają atmosferę i korzystnie wpływają na wzajemne stosunki. Można więc bez obaw powiedzieć, że rozdawane…

Limity na 2017 rok – ważne wskaźniki Limit przychodów w roku 2016, po przekroczeniu którego następuje obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w roku 2017 EURO 1.200.000 PLN 5.157.120 Limit przychodów w roku 2016, po przekroczeniu którego, Podatnik traci status „Małego Podatnika” w roku 2017 EURO 1.200.000 PLN 5.157.120 Limit jednorazowej amortyzacji w roku 2017 EURO 50.000…

Odliczanie od dochodu strat z działalności gospodarczej – kiedy jest taka możliwość? W sytuacji gdy Podatnik kończy rok podatkowy z prowadzonej działalności gospodarczej stratą podatkową ma co do zasady prawo do odliczenia tej straty w kolejnych latach podatkowych od uzyskanego dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej a tym samym do obniżenia podstawy opodatkowania. Zasady odliczania strat…

Przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek i podatku w 2016 r. Składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne i rentowe) są wyliczane i opłacane w roku kalendarzowym do wysokości rocznego ograniczenia. W momencie gdy doszło do przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwiększa się tym samym podstawa do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych….

Limit zwolnienia z VAT Podmiot, który rozpoczyna działalność gospodarczą może – co do zasady – od momentu jej rozpoczęcia korzystać ze statusu tzw. drobnego przedsiębiorcy i w związku z tym być zwolniony z opodatkowania wykonywanych przez siebie czynności. Zwolnienie to przysługuje podatnikom, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Stanowi o tym art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. Co decyduje…

INWENTARYZACJA AKTYWÓW I PASYWÓW Czas przeprowadzenia Inwentaryzacja aktywów i pasywów powinna być przeprowadzona na ostatni dzień roku obrotowego. Fakt, że należy ją przeprowadzić na ten dzień, nie oznacza, że czynności inwentaryzacyjne należy wykonać tego dnia. Dlatego termin ten uznaje się za dotrzymany, jeżeli inwentaryzację rozpoczyna się nie wcześniej niż trzy miesiące przed końcem roku obrotowego,…

Od 1 stycznia 2017 r. podatku VAT nie będzie można rozliczyć kwartalnie (wyjątkiem są tzw. mali podatnicy). Możliwości dokonywania kwartalnych rozliczeń zostaną pozbawieni także podatnicy rozpoczynający wykonywanie czynności opodatkowanych VAT w okresie 12 miesięcy licząc od miesiąca, w którym dokonali rejestracji jako czynni podatnicy VAT. Takie są założenia projektu ustawy z dnia 22 września 2016…

Od 2018 r. paragon dotrze do skarbówki on-line Na stronie internetowej RCL został opublikowany projekt nowego rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Obecnie w tym zakresie obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2013 r. Głównym celem wydania nowego rozporządzenia ma być dostosowanie regulacji do możliwości emisji dokumentów fiskalnych i niefiskalnych w dwóch formach – elektronicznej…

logo-footer

POZOSTAŃ Z NAMI W KONTAKCIE: