Open/Close Menu Biuro Rachunkowe Agnieszka Sikora Katowice, Siemianowice

Wątpliwości dotyczące stosowania nowych przepisów ad transakcje opłacane gotówką Wątpliwości dotyczące stosowania nowych przepisów (art. 22p updof i art. 15d updop): 1) gdy kwota jednorazowej transakcji przekroczy równowartość 15.000 zł i zapłata zostanie dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego (np. gotówką), to kosztem podatkowym nie będzie cała wartość transakcji, czy tylko nadwyżka powyżej 15.000 zł? 2) gdy wartość jednorazowej transakcji brutto przekroczy limit 15.000 zł, ale kwota…

Od 1 stycznia 2017 r. wejdą w życie przepisy ograniczające możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów niektórych zobowiązań regulowanych jako transakcje opłacane gotówką.  Stanie się tak za sprawą przepisów ustawy nowelizującej, tj. ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 780). Kogo obejmą zmiany? Podatnicy PIT prowadzący…

Odliczanie od dochodu strat z działalności gospodarczej – kiedy jest taka możliwość? W sytuacji gdy Podatnik kończy rok podatkowy z prowadzonej działalności gospodarczej stratą podatkową ma co do zasady prawo do odliczenia tej straty w kolejnych latach podatkowych od uzyskanego dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej a tym samym do obniżenia podstawy opodatkowania. Zasady odliczania strat…

Przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek i podatku w 2016 r. Składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne i rentowe) są wyliczane i opłacane w roku kalendarzowym do wysokości rocznego ograniczenia. W momencie gdy doszło do przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwiększa się tym samym podstawa do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych….

Limit zwolnienia z VAT Podmiot, który rozpoczyna działalność gospodarczą może – co do zasady – od momentu jej rozpoczęcia korzystać ze statusu tzw. drobnego przedsiębiorcy i w związku z tym być zwolniony z opodatkowania wykonywanych przez siebie czynności. Zwolnienie to przysługuje podatnikom, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Stanowi o tym art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. Co decyduje…

INWENTARYZACJA AKTYWÓW I PASYWÓW Czas przeprowadzenia Inwentaryzacja aktywów i pasywów powinna być przeprowadzona na ostatni dzień roku obrotowego. Fakt, że należy ją przeprowadzić na ten dzień, nie oznacza, że czynności inwentaryzacyjne należy wykonać tego dnia. Dlatego termin ten uznaje się za dotrzymany, jeżeli inwentaryzację rozpoczyna się nie wcześniej niż trzy miesiące przed końcem roku obrotowego,…

Od 1 stycznia 2017 r. podatku VAT nie będzie można rozliczyć kwartalnie (wyjątkiem są tzw. mali podatnicy). Możliwości dokonywania kwartalnych rozliczeń zostaną pozbawieni także podatnicy rozpoczynający wykonywanie czynności opodatkowanych VAT w okresie 12 miesięcy licząc od miesiąca, w którym dokonali rejestracji jako czynni podatnicy VAT. Takie są założenia projektu ustawy z dnia 22 września 2016…

Powrót nielimitowanych 50-proc. kosztów utrzymania przychodów? Nie dla wszystkich.. Ministerstwo Kultury chce zniesienia limitu przy stosowaniu 50-proc. kosztów uzyskania przychodów. Przygotowało projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ale zmiany, jakich chce resort, nie obejmą wszystkich korzystających z praw autorskich. Skorzystają wyłącznie niektóre grupy zawodowe. Obecnie obowiązująca regulacja pozwala osobom, które uzyskują dochody z tytułu: zapłaty twórcy za przeniesienie…

Ministerstwo Finansów zamierza obniżyć limit dopuszczalnych transakcji gotówkowych między przedsiębiorcami z obecnych 15 tys. euro do 15 tys. zł, natomiast karą za przekroczenie limitu będzie brak możliwości zaliczania wydatku opłaconego gotówką do kosztów uzyskania przychodów. Nowe przepisy mają być stosowane od 1 stycznia 2017 r. Ministerstwo Finansów opracowało projekt ustawy, która zmienia prawo o podatku dochodowym od osób fizycznych…

Procedura nazwana potocznie „ulgą na złe długi” umożliwia wierzycielom (podatnikom VAT) odzyskanie kwoty podatku należnego od danej czynności. Ulga ta dotyczy wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona – czyli gdy nie została ona uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze. Podatnik ma prawo do…

logo-footer

POZOSTAŃ Z NAMI W KONTAKCIE: