Open/Close Menu Biuro Rachunkowe Agnieszka Sikora Katowice, Siemianowice

  Wszystkim Klientom składam serdeczne życzenia, by czas świąteczny upłynął w beztroskiej atmosferze radości, miłości i wypoczynku.  

ZAKŁADANIE FIRMY JEDNOOSOBOWEJ: Obecnie procedury zakładania własnej firmy w Polsce zostały znacznie uproszczone, zwłaszcza w przypadku osób, które chcą prowadzić działalność samodzielnie, w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Taka działalność podlega rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, która jest jawnym, ogólnodostępnym on-line rejestrem https://prod.ceidg.gov.pl, zawierającym firmy wszystkich przedsiębiorców działających jednoosobowo oraz w spółkach cywilnych. Wpis do tego rejestru jest całkowicie…

logo-footer

POZOSTAŃ Z NAMI W KONTAKCIE: