KONTAKT

Tel: 601 668 972

[email protected]

 • Główny Księgowy;
 • Studia magisterskie z rachunkowości – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach;
 • Certyfikat Ministra Finansów 4510/2003;
 • Certyfikat DEKRA-ITS  Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością;
 • Wieloletnie doświadczenia pracy na samodzielnym stanowisku księgowego;
 • Wieloletni staż pracy w podmiotach specjalizujących się audytem ksiąg handlowych, czynne uczestnictwo w pracach audytorskich;
 • Praktyczna wiedza księgowa i rachunkowa stowarzyszeń, fundacji i podmiotów rozliczających otrzymane transze środków pieniężnych z projektów unijnych;
 • Doświadczenie przy obligatoryjnym przekształcaniu podatkowej książki przychodów i rozchodów na księgi handlowe;
 • Reprezentacja Klienta przed organami skarbowymi oraz zakładem ubezpieczeń społecznych;
 • Doświadczenie przy zakładaniu spółek osobowych i kapitałowych;
 • Prywatnie miłośniczka krakowskiej Bagateli.