Open/Close Menu Biuro Rachunkowe Agnieszka Sikora Katowice, Siemianowice

Od 1 stycznia 2017 r. wejdą w życie przepisy ograniczające możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów niektórych zobowiązań regulowanych jako transakcje opłacane gotówką.  Stanie się tak za sprawą przepisów ustawy nowelizującej, tj. ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 780).

Kogo obejmą zmiany?

Podatnicy PIT prowadzący działalność gospodarczą oraz podatnicy CIT nie zaliczą do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca jednorazowej transakcji przekraczającej 15.000 zł zostanie dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego. W przypadku natomiast zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości takiej transakcji podatnicy zobowiązani będą zmniejszyć koszty uzyskania przychodów albo w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów – zwiększyć przychody, w miesiącu, w którym została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego. Takie regulacje prawne zawiera odpowiednio nowy art. 22p updof oraz nowy art. 15d updop.

Definicja „płatności”

Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że wprowadzane od 1 stycznia 2017 r. przepisy podatkowe odwołują się do pojęcia płatności (wynikającej z transakcji, o której mowa w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.), a zatem obejmują wyłącznie wskazany w nich sposób regulowania zobowiązania, tj. poprzez dokonywanie zapłaty. Regulacje te nie znajdą zastosowania do innych form regulowania (wygasania) zobowiązań, które ze swojej istoty nie mają charakteru płatności i nie są związane z rachunkiem płatniczym. W związku z tym formy uregulowania zobowiązań takie jak m.in. kompensata (potrącenie), czy wymiana barterowa nie są objęte omawianymi przepisami. Jakkolwiek dochodzi wówczas do uregulowania (wygaśnięcia) zobowiązania, to jednak strony umowy nie dokonują płatności, które mogłyby być objęte zakresem tych regulacji.

Ministerstwo wyjaśniło też, że w przypadku płatności, które odbywają się za pomocą instrumentów płatniczych, związanych z rachunkami płatniczymi, takimi jak m.in. karty płatnicze, jak również płatności dokonywanych poprzez systemy pośredniczące w płatnościach, takie jak PayPal, PayU itp., będzie spełniony wymóg dokonania ich za pośrednictwem rachunku płatniczego.

Podatnicy będą uprawnieni do zaliczenia do kosztów wydatków rozliczanych poprzez kompensatę (potrącenie) lub przy pomocy karty płatniczej, bez względu na kwotę rozliczanego zobowiązania.

Przepisy podatkowe ograniczające możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów niektórych kosztów dotyczą tylko zobowiązań regulowanych w formie zapłaty.

logo-footer

POZOSTAŃ Z NAMI W KONTAKCIE: