Open/Close Menu Biuro Rachunkowe Agnieszka Sikora Katowice, Siemianowice

Odliczanie od dochodu strat z działalności gospodarczej – kiedy jest taka możliwość?

W sytuacji gdy Podatnik kończy rok podatkowy z prowadzonej działalności gospodarczej stratą podatkową ma co do zasady prawo do odliczenia tej straty w kolejnych latach podatkowych od uzyskanego dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej a tym samym do obniżenia podstawy opodatkowania.

Zasady odliczania strat

Zasady odliczania strat reguluje art. 9 ustawy o PDOF. Przepis ten mówi, że straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, podatnik może obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących 5-ciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty. Zatem w roku uzyskania dochodu Podatnik może ten dochód obniżyć o 50% straty. Strata ta może być z kilku lat, to oznacza, że można je łączyć. Podatnik może odliczać stratę w trakcie roku podatkowego na etapie płacenia zaliczek na podatek dochodowy. Jeśli podatnik, ustalając wysokość zaliczek odliczał stratę, a następnie nie uzyskał wystarczającego dochodu rocznego pozwalającego ją odliczyć, wówczas nie ma on obowiązku korygowania zaliczek ani też naliczania odsetek za zwłokę. Ponadto w takiej sytuacji (tzn. gdy podatnik nie osiągnął wystarczającego dochodu za rok podatkowy i w związku z tym nie skorzystał z odliczenia straty w tym roku) strata może być odliczona w kolejnych latach podatkowych, pamiętając o limicie czasowym lat.

żródło: www.gofin.pl

logo-footer

POZOSTAŃ Z NAMI W KONTAKCIE: